Debata główna "Wiara a kryzys demokracji liberalnej"
Data: 18.10.2017 17:00

Planowane miejsce: Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

 • WIARA W DEMOKRACJI LIBERALNEJ
  Miejsce religii w społeczeństwie pluralistycznym.
 • NEUTRALNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA
  Fundamentalne wartości w państwie liberalnym.
 • RELACJE PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ
  Granice wpływu polityki na Kościół i Kościoła na politykę.

Prelegenci:

 • Leszek Jażdżewski
 • dr Paweł Kowal
 • Aleksander Smolar
 • dr Krzysztof Mazur

Rozmowę poprowadzi Michał Szułdrzyński.