Debata redaktorów naczelnych "Prawda w mediach"
Data: 20.10.2017 12:00

Podczas debaty redaktorzy naczelni czołowych mediów w Polsce rozmawiać będą o tym, jak mimo odmienności kształtować rzeczywistość w Polsce i na świecie i jaką rolę mają do odegrania dziennikarze. Czy media rzeczywiście odpowiadają pokładanym w nich oczekiwaniom i czy sprzyjają realizowaniu się człowieka w jego „odpowiedzialnej wolności”? Czy media dopuszczają pluralizm wypowiedzi w ramach jednego medium? Jak budować obiektywizm przekazu i jak kształtować relacje ze zmieniającymi się władzami i opcjami politycznymi? W końcu czy media mogą być miejscem dialogu w duchu nauczania Jana Pawła II i papieża seniora Benedykta XVI, który zainicjował ideę „Dziedzińca Dialogu”.

20.10.2017 godzina 12:00, Sala Kolumnowa Sejmu RP
Organizator wydarzenia: Rzeczpospolita

Na debatę „Prawda w mediach” obowiązują imienne zaproszenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza.