Wykład ks. prof. dr hab. W. Kaweckiego "Widzieć niewidzialne we współczesnej kulturze. Komunikowanie wiary przez obraz."
Data: 17.10.2017 11:30

Zapraszamy na wykład otwarty „Widzieć niewidzialne we współczesnej kulturze. Komunikowanie wiary przez obraz.”. Wygłosi go ks. prof. Witold Kawecki, badacz kultury wizualnej, wykładowca UKSW.

Wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach którego swój wykład wygłosi także prof. Silvano Petrosino.

17.10.2017, godzina 11.30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5