Idea

Czym jest Dziedziniec Dialogu?

Kto zamyka się na odmienność albo – co gorsza – próbuje tę odmienność zniszczyć, odbiera sobie możliwość zgłębienia tajemnicy ludzkiego życia. Prawda o człowieku to niezmienne kryterium, wedle którego zostają osądzone wszystkie kultury; jednakże każda kultura może nas czegoś nauczyć o wybranym aspekcie tej złożonej prawdy. Dlatego «odmienność », uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać – dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku – źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia.

Jan Paweł II
przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nowy Jork, 5.10.1995

 

Dziedziniec Dialogu jest elementem odbywającego się w różnych miastach europejskich od 2011 r. cyklu spotkań „Dziedziniec Pogan”, organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm czy Asyż, za każdym razem wywołując niezwykle pozytywne komentarze i reakcje. „Dziedziniec” jest pomyślany jako przestrzeń dialogu wierzących z ateistami, agnostykami i obojętnymi religijnie. Inicjatorem tych spotkań był Benedykt XVI, który w ten sposób kontynuował nauczanie św. Jana Pawła II.

Dotychczasowe edycje „Dziedzińca Dialogu” odbyły się w  2013 i 2015 roku. W debatach i spotkaniach uczestniczyli artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni, których rozmowy śledzili mieszkańcy stolicy i goście. Wydarzeniom towarzyszyły patronaty ważnych instytucji życia społecznego w Polsce, w tym patronat Prezydenta RP.

Polska wersja „Dziedzińca” koncentruje się głównie na zagadnieniach dialogu i porozumienia, mającego w Polsce bogate tradycje od czasów wielokulturowej i wieloreligijnej I Rzeczpospolitej, aż po doświadczenia „Solidarności”. Stwierdzamy bowiem, że we współczesnej sytuacji społeczno-politycznej, naznaczonej ostrymi podziałami politycznymi i ideowymi, potrzebne jest poszukiwanie pozytywnego potencjału tkwiącego w dialogu i porozumieniu. Trwałe więzi społeczne buduje się bowiem zawsze na tym co łączy, a nie co dzieli.

Celem projektu jest umożliwienie wszystkim stronom dialogu przedstawienia swoich stanowisk,  które prowadzić ma do zrozumienia wzajemnych racji w najważniejszych problemach dziedziny kultury, nauki i spraw społecznych i wspólnego odkrywania prawdy o otaczającej nas rzeczywistości.

Polska edycja „Dziedzińca Dialogu” została wyróżniona za wysoki poziom merytoryczny, rozmach oraz skuteczność budowania porozumienia społecznego.

 

 • Debata

  16.10.2017 17:00

  "Debata NAUKA"

  Technika przyszłości - nie tylko materią, ale także psychiką i duchem? Czy wobec nowych technologii i rzeczywistości hybrydowej wiary brzmią jeszcze poważnie? Świat wirtualny - miejsce zburzenia godności czy szansa odkrycia jej na nowo?

 • Debata

  17.10.2017 17:00

  "Debata KULTURA"

  Czy artysta powinien ograniczać się w doborze form wyrazu i co może stanowić granicę? Jakie jest Źródło piękna? Jaka jest rpla Kościoła w jego odnajdywaniu?

 • Debata

  18.10.2017 17:00

  "Debata SPOŁECZEŃSTWO"

  Miejsce religii w społeczeństwie pluralistycznym, fundamentalne wartości w państwie liberalnym. Granice wpływu polityki na Kościół i Kościół na politykę.