Komitet Honorowy

Skład Komitetu Honorowego Dziedzińca Dialogu

Akademia Leona Koźmińskiego (Rektor prof. dr hab. Witold T. Bielecki)

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Rektor prof. dr hab. Adam Myjak)

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Rektor prof. dr hab. Wojciech Malajkat)

Centrum Nauki Kopernik (Dyrektor Robert Firmhofer)

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Rektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski)

Collegium Civitas (Rektor prof. dr hab. Stanisław Mocek)

Filharmonia Narodowa (Dyrektor Wojciech Nowak)

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (Dyrektor Dariusz Wieromiejczyk)

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (Dyrektor dr Angelika Klein)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Prezes Zarządu Danuta Przywara)

Instytut Adama Mickiewicza (Dyrektor dr Krzysztof Olendzki)

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (Dyrektor Dorota Buchwald)

Muzeum Historii Polski (Dyrektor Robert Kostro)

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Dyrektor prof. dr hab. Dariusz Stola)

Muzeum Narodowe w Warszawie (Dyrektor dr Agnieszka Morawińska)

Narodowe Centrum Kultury (Dyrektor dr hab. Rafał Wiśniewski)

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie (Dyrektor dr Artur Szklener)

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Rektor ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina)

Politechnika Warszawska (Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt)

Polska Akademia Nauk (Prezes prof. dr hab. Jerzy Duszyński)

Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Dyrektor Rafał Dymek)

Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dyrektor Magdalena Sroka)

Polski Komitet ds. UNESCO (Przewodniczący prof. Jacek Purchla)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Rektor prof. dr hab. Roman Cieślak)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski)

Szkoła Główna Handlowa (Rektor prof. dr hab. Marek Rocki)

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (Dyrektor Naczelny Andrzej Seweryn)

Teatr Wielki – Opera Narodowa (Dyrektor Waldemar Dąbrowski)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Rektor prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran)

Uniwersytet Warszawski (Rektor prof. dr hab. Marcin Pałys)

Warszawski Uniwersytet Medyczny (Rektor prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś)

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (Rektor ks. prałat dr  Wojciech Bartkowicz)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (Dyrektor Hanna Wróblewska)

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (Dyrektor dr hab. Przemysław Mrozowski)

 

 • Debata

  16.10.2017 17:00

  "Debata NAUKA"

  Technika przyszłości - nie tylko materią, ale także psychiką i duchem? Czy wobec nowych technologii i rzeczywistości hybrydowej wiary brzmią jeszcze poważnie? Świat wirtualny - miejsce zburzenia godności czy szansa odkrycia jej na nowo?

 • Debata

  17.10.2017 17:00

  "Debata KULTURA"

  Czy artysta powinien ograniczać się w doborze form wyrazu i co może stanowić granicę? Jakie jest Źródło piękna? Jaka jest rpla Kościoła w jego odnajdywaniu?

 • Debata

  18.10.2017 17:00

  "Debata SPOŁECZEŃSTWO"

  Miejsce religii w społeczeństwie pluralistycznym, fundamentalne wartości w państwie liberalnym. Granice wpływu polityki na Kościół i Kościół na politykę.