Znamy już tematy debat Dziedzińca Dialogu 2017

Dziedziniec Dialogu to wydarzenie, którego osią są trzy debaty główne: naukowa, o kulturze i społeczeństwie. W tym roku dodatkowo odbędzie się także debata specjalna z udziałem przedstawicieli Kościoła katolikiego. Poniżej prezentujemy Państwu tematy tegorocznej edycji Dziedzińca Dialogu.

NAUKA

Data: 16.10.2017 godz. 17:00
Temat: Człowiek 2.0. Droga jednokierunkowa?

 • DUCHOWOŚĆ W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII
  Technika przyszłości – steruje nie tylko materią, ale także
  psychiką i duchem?
 • TECHNOLOGIA – NOWA RELIGIA?
  Czy wobec nowych technologii i rzeczywistości hybrydowej
  prawdy wiary brzmią jeszcze poważnie?
 • GRANICE ETYCZNE NAUKI
  Świat wirtualny – miejsce zaburzenia godności czy szansa
  odkrywania jej na nowo?

Rozmowę poprowadzi Edwin Bendyk.
Debata z udziałem bp. Rafała Markowskiego.

 

KULTURA

Data: 17.10.2017 godz. 17:00
Temat: Gdzie jesteś, piękno? Między gustem, ekspresją i transcendencją.

 • GRANICA EKSPRESJI ARTYSTYCZNEJ
  Czy artysta powinien ograniczać się w doborze form wyrazu?
  Co może stanowić granicę?
 • ŹRÓDŁO PIĘKNA
  Jakie jest Źródło piękna? Jaka jest rola Kościoła w jego odnajdywaniu?

Rozmowę poprowadzi Jakub Moroz.
Debata z udziałem bp. Michała Janochy.

 

SPOŁECZEŃSTWO

Data: 18.10.2017 godz. 17:00
Temat: Wiara a kryzys demokracji liberalnej.

 • WIARA W DEMOKRACJI LIBERALNEJ
  Miejsce religii w społeczeństwie pluralistycznym.
 • NEUTRALNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA
  Fundamentalne wartości w państwie liberalnym.
 • RELACJE PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ
  Granice wpływu polityki na Kościół i Kościoła na politykę.

Rozmowę poprowadzi Michał Szułdrzyński.
Debata z udziałem kard. Kazimierza Nycza.

 

KOŚCIÓŁ (debata specjalna)

Data: 19.10.2017 godz. 12:00
Temat: Głos(y) Kościoła.

 • PLURALIZM W KOŚCIELE
  Kiedy go ubogaca, a kiedy jest zagrożeniem?
 • NIEOMYLNOŚĆ KOŚCIOŁA
  Kiedy Kościołowi potrzebna jest jednomyślność?
 • KOŚCIÓŁ W DIALOGU
  Język Kościoła w relacji z wierzącymi i niewierzącymi.

Rozmowę poprowadzi Krzysztof Skórzyński.