Zobacz nagrania z poprzednich edycji Dziedzińca Dialogu

Dziedziniec Dialogu gościł dotąd wybitne postaci ze świata nauki, kultury oraz komentatorów życia społecznego. W minionych edyacjach podejmowaliśmy tematy m.in. miejsca religii w życiu społecznym, granic wolności w sztuce, czy znaczenia godności człowieka w obliczu postępu naukowego.

Nagrania wszystkich debat głównych Dziedzińca Dialogu można znaleźć na naszym kanale YouTube Centrum Myśli Jana Pawła II.

DEBATY GŁÓWNE 2015

DEBATY GŁÓWNE 2013