Aleksander Smolar

Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Współzałożyciel i członkiem Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych (European Council on Foreign Relations), oraz zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Studiował socjologię i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, stosunki międzynarodowe w John Hopkins University. W latach 1971-1989 na emigracji we Włoszech, Wielkiej Brytanii i we Francji. Od 1973 do 2007 pracownik naukowy francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym emigracyjnego kwartalnika politycznego „Aneks”. Pełnił funkcję rzecznika Komitetu Samoobrony Społecznej KOR za granicą. Był doradcą ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, oraz doradcą ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Wydał książkę „Tabu i niewinność”