prof. Jacek Kopciński

Historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”.  Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego oraz Nasłuchiwanie.  Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? Ostatnio opublikował Powrót „Dziadów” i inne szkice teatralne, gdzie omawia m.in. współczesne realizacje teatralne dramaturgii romantycznej. W latach 2012-2013 opracował dwutomową antologię Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dramat Polski. Reaktywacja”, w której ukazało się dziesięć tomów zawierających teksty dramatyczne polskich pisarzy powojennych. Niedawno wydał raport „Miejsce i rola Kościoła w dzisiejszej polskiej kulturze teatralnej”. Autor także kilku podręczników i scenariuszy filmów dokumentalnych (m.in. na temat Bolesława Leśmiana). Pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 2012 roku kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim (wydział „Artes Liberales”). Jest członkiem kapituły prestiżowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.