ks. prof. Alfred Wierzbicki

Doktor habilitowany, profesor KUL, filozof, poeta, publicysta. Urodzony w 1957 r. w Maryninie na Lubelszczyźnie. Studia teologiczne i filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Internationale Akademie für Philosophie w Liechtensteinie. Roczny staż badawczy na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.  Od 1992 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Etyki. Od 1998 r. zastępca dyrektora, a następnie od 2006 do 2014 r. dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”, obecnie członek Rady Naukowej Instytutu i Kolegium Redakcyjnego „Ethosu”. W latach 2002-2012 również prorektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, a od 2004 r. wikariusz biskupi do spraw kultury Archidiecezji Lubelskiej. Od 2006 członek komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu z judaizmem. Wykładał jako visiting professor na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (2001),  Uniwersytecie w Parmie (2001), Katolickim Uniwersytecie w Santiago de Chile (2006), Uniwersytecie w Sassari (2011), St. Thomas University w St. Paul, USA (2011), w Centrum Zaawansowanych Studiów Społecznych w Quertaro, Meksyk (2014). Główne obszary badań: etyka, filozofia polityki, myśl współczesna, filozofia i myśl religijna w literaturze pięknej. Autor wielu książek i publikacji naukowych.