ks. prof. Dariusz Kowalczyk

Profesor teologii dogmatycznej, jezuita, w latach 2003-2009 prowincjał jezuitów, od 2010 r. wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, od 2013 dziekan Wydziału Teologii tegoż Uniwersytetu. Ostatnio opublikował: Czy Jezus mógł się przeziębić? Rozmowy o człowieczeństwie Boga (2015), Między herezją a dogmatem (2015), W co wierzymy? (2015), Kościół i fałszywi prorocy (2016). Stały publicysta tygodników „Idziemy” i „Gość Niedzielny”.