ks. prof. Józef Kloch

Pionier zastosowań informatyki, a następnie Internetu w misji Kościoła w Polsce, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w latach 2003-2015. Doktoryzował się w na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie dysertacji na temat filozofii sztucznej inteligencji „Świadomość komputerów? Argument <<Chińskiego Pokoju>> w krytyce mocnej sztucznej inteligencji według Johna Searle’a” (promotor: bp prof. Józef Życiński). Stypendysta The Catholic University of America w Waszyngtonie. Doktor habilitowany w zakresie teologii środków społecznego przekazu. Wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (UKSW w Warszawie) od 2010 roku. Kierownik katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej. Autor m.in. „Kościół w Polsce wobec Web 2.0” (2013) i artykułów The Different Forms of Spirituality on the Internet (2015, współautor: M. Przybysz), Profesjonalne zarządzanie informacją w Kościele polskim (2016), Sztuczna inteligencja a umysł (2017).