dr Paweł Kowal

Politolog i historyk, publicysta. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Studium Europy Wschodniej UW oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie. Współpracuje z Antioch University w USA, kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Redaktor naczelny Warsaw East European Reviev. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie Środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polskiego”, „Wprost” i w „Sieci Historii”. W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, od 2006 do 2007 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią. W latach 2009-2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2014 roku został uhonorowany Nagrodą im. Giedroycia.