Rada Programowa

Skład Rady Programowej Dziedzińca Dialogu

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, instytucji pozarządowych i mediów. Jej członkowie zapewniają wsparcie merytoryczne, konsultują tematy debat oraz dobór prelegentów. Dzięki ich zaangażowaniu już na poziomie przygotowania wydarzeń Dziedzińca Dialogu urzeczywistniany jest pluralizm prezentowanych stanowisk.

 

Środowisko Fundacji Stefana Batorego (reprezentowane przez Aleksandra Smolara)

Środowisko Katolickiej Agencji Informacyjnej (reprezentowane przez Marcina Przeciszewskiego)

Środowisko Klubu Inteligencji Katolickiej (reprezentowane przez Joannę Święcicką)

Środowisko Kultury Liberalnej (reprezentowane przez Piotra Kieżuna)

Środowisko Laboratorium Więzi (reprezentowane przez ks. Andrzeja Dragułę)

Środowisko Więzi (reprezentowane przez Zbigniewa Nosowskiego)

Środowisko mediów publicznych (reprezentowane przez Mateusza Matyszkowicza)

 

 

 • Debata

  16.10.2017 17:00

  "Debata NAUKA"

  Technika przyszłości - nie tylko materią, ale także psychiką i duchem? Czy wobec nowych technologii i rzeczywistości hybrydowej wiary brzmią jeszcze poważnie? Świat wirtualny - miejsce zburzenia godności czy szansa odkrycia jej na nowo?

 • Debata

  17.10.2017 17:00

  "Debata KULTURA"

  Czy artysta powinien ograniczać się w doborze form wyrazu i co może stanowić granicę? Jakie jest Źródło piękna? Jaka jest rpla Kościoła w jego odnajdywaniu?

 • Debata

  18.10.2017 17:00

  "Debata SPOŁECZEŃSTWO"

  Miejsce religii w społeczeństwie pluralistycznym, fundamentalne wartości w państwie liberalnym. Granice wpływu polityki na Kościół i Kościół na politykę.