Kampania

Kampania społeczna "Szanuję. Słucham."

Trzeciej edycji „Dziedzińca Dialogu” towarzyszyć będzie kampania społeczna „Szanuję. Słucham.” przygotowywana przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Kampania „Szanuję. Słucham.” jest próbą uwrażliwienia na problem jakości dyskursu prowadzonego w przestrzeni publicznej. Atmosfera sporu coraz częściej przenika na grunt codziennego życia i skutkuje postrzeganiem rozmówcy przez pryzmat „innego” wręcz „obcego”. „Spotkanie z drugim człowiekiem zbyt często przybiera formę konfrontacji poglądów, ocen, sądów, co w sposób naturalny kieruje rozmówców ku wzajemnej agresji. Samo zaś spotkanie zamienia się w batalię, której celem jest pokonanie przeciwnika” – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Tytuł kampanii zawiera w sobie gotową odpowiedź na pytanie o sposób osiągnięcia atmosfery porozumienia, nawet w sytuacji braku wypracowania wspólnego stanowiska. „Nie zapominajmy, że wymiana doświadczeń nie zawsze musi kończyć się przekonaniem drugiej strony do swoich racji, czy też rezygnacją z własnych poglądów. Podstawą takiej rozmowy zawsze powinien być jednak szacunek, który najprościej okazać poprzez wysłuchanie drugiego człowieka.” – dodaje dr Dominika Żukowska-Gardzińska, koordynatorka merytoryczna „Dziedzińca Dialogu”. W warstwie wizualnej tytuł akcji jest przedstawiony jako dwa nakładające się na siebie i przenikające się słowa.

Hasło kampanii w sposób bezpośredni odnosi się także do idei „Dziedzińca Dialogu”, który jest przestrzenią spotkania i rozmowy osób o odmiennych poglądach na tematy związane z najważniejszymi przestrzeniami życia: z kulturą, nauką, społeczeństwem i religią. Przekazem, który kierujemy do szerokiego grona odbiorców są słowa „Szanuję. Słucham.”, wskazane jako dwa nakładające się na siebie i przenikające się wyrazy. W optyce św. Jana Pawła II autentyczne spotkanie rozpoczyna się bowiem od szacunku dla osoby i wzajemnego usłyszenia swoich racji. „Kto zamyka się na odmienność albo co gorsza próbuje tę odmienność zniszczyć, odbiera sobie możliwość zagłębienia tajemnicy ludzkiego życia.” – podkreśla dr Michał Łuczewski, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II.

ZOBACZ SPOT KAMPANII NA YOUTUBE

Kreacja kampanii została powierzona agencji „Delikatesy&Frykasy”.

Adam Dudek, dyrektor kreatywny: Myśl Jana Pawła II i problematyka podejmowana przez Dziedziniec Dialogu jest mi osobiście bardzo bliska, a sama inicjatywa wydaje się istotnie ważna, dlatego z entuzjazmem odpowiedzieliśmy na propozycję współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II. Koncepcja kampanii wynika z inspiracji słowami papieża zachęcającymi do szacunku dla odmienności i gotowości do dialogu. Hasło „Szanuję. Słucham.” wyraża, wypowiedziane w pierwszej osobie, postawy: tolerancji i otwartości. W sferze wspierającego tę ideę przekazu wizualnego, prosta forma typograficzna przedstawia przenikanie tych dwóch postaw w rzeczywistości ścierających się poglądów. Odczytanie sensu z pozornego chaosu, dopatrzenie się tegoż sensu w odmiennym porządku, dostrzeżenie równowagi w sytuacji konfliktu, wymaga od odbiorcy wysiłku.

Spoty zrealizowane na potrzeby kampanii, „Szanuję. Słucham.” będą wyświetlane od 9 października w centrum Warszawy, a także na monitorach w komunikacji miejskiej i w pociągach Kolei Mazowieckich.

 

 • Debata

  16.10.2017 17:00

  "Debata NAUKA"

  Technika przyszłości - nie tylko materią, ale także psychiką i duchem? Czy wobec nowych technologii i rzeczywistości hybrydowej wiary brzmią jeszcze poważnie? Świat wirtualny - miejsce zburzenia godności czy szansa odkrycia jej na nowo?

 • Debata

  17.10.2017 17:00

  "Debata KULTURA"

  Czy artysta powinien ograniczać się w doborze form wyrazu i co może stanowić granicę? Jakie jest Źródło piękna? Jaka jest rpla Kościoła w jego odnajdywaniu?

 • Debata

  18.10.2017 17:00

  "Debata SPOŁECZEŃSTWO"

  Miejsce religii w społeczeństwie pluralistycznym, fundamentalne wartości w państwie liberalnym. Granice wpływu polityki na Kościół i Kościół na politykę.