Debaty

5 października 2015 17:00

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
sala im. Władysława Grabskiego
Warszawa

Moralny kapitalizm?

Nowością tegorocznej edycji Dziedzińca Dialogu są debaty ekonomiczne zorganizowane wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim.

Czytaj więcej
7 października 2015 12:00

Uniwersytet Warszawski
Gmach dawnej Biblioteki UW, Auditorium Minus
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Bogowie…? Naukowcy wobec wyzwań bioetyki

Dziś granicę między wiarą a niewiarą coraz częściej testuje się w laboratoriach biologicznych. To właśnie w nich, na całym świecie nieustannie przesuwamy granice tego, co możliwe. Czy naukowcy zapragnęli dziś zająć pozycję, którą zajmuje Bóg-Stwórca?

Czytaj więcej
7 października 2015 18:00

Muzeum Narodowe w Warszawie

Czy artysta ma swojego Pana? Granice wolności w sztuce.

Jakie są granice wolności artystycznej? Absolut? Bluźnierstwo? A może w ogóle nie ma granic? Sztuka jest polem eksperymentalnym przyszłości. Pozwala nam zobaczyć pierwsze symptomy zmiany społecznej. To, co kiedyś istniało tylko w przestrzeni galerii, dziś jest kulturą masową, naszą kulturą. Czy sztuka przestaje być dla sztuki, a staje się sztuką dla wartości? Czy wolność artystyczna odnajduje swoją granicę w odpowiedzialności?

Czytaj więcej
8 października 2015 12:00

Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Państwo wyznaniowe, państwo antywyznaniowe... Wierzący w państwie świeckim

Jakie są granice świeckiego państwa i autonomii wspólnot religijnych? To pytanie staje się szczególnie ważne w obliczu tego, co wydaje się nowym zderzeniem cywilizacji. Czy postulat świeckiego państwa oznacza izolację wspólnot religijnych w niektórych obszarach życia publicznego? Czy wspólnoty takie mogą uczestniczyć w procesie stanowienia prawa? Czy mogą liczyć na finansowe wspieranie ich działalności przez państwo? Jaki powinien być stosunek świeckich instytucji państwowych do religijnych tradycji i przekonań społeczeństw? Pytania te określają pole ważnego obecnie społecznego sporu.

Czytaj więcej

Organizatorzy:

Centrum Myśli Jana Pawła II / Kazimierz Kardynał Nycz

Patronat medialny:

Polskie Radio / TVP

Czym jest Dziedziniec Dialogu

Dziedziniec Dialogu jest elementem odbywającego się w różnych miastach europejskich od 2011 r. cyklu spotkań „Dziedziniec Pogan”, organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm czy Asyż, za każdym razem wywołując niezwykle pozytywne komentarze i reakcje. „Dziedziniec” jest pomyślany jako przestrzeń dialogu wierzących z ateistami, agnostykami i obojętnymi religijnie. Inicjatorem tych spotkań był Benedykt XVI, który w ten sposób kontynuował nauczanie św. Jana Pawła II.

Dlatego mając w pamięci słowa Jana Pawła II przypominające, że „Kto zamyka się na odmienność albo – co gorsza – próbuje tę odmienność zniszczyć, odbiera sobie możliwość zgłębienia tajemnicy ludzkiego życia” zaprosiliśmy do tych spotkań współczesnych liderów opinii, redaktorów opiniotwórczych magazynów, reprezentujących całe spektrum wrażliwości na sacrum i życie społeczne. Przez wspólną rozmowę, chcemy stworzyć swoistą „mapę” pojęć, które nas łączą, ale także dzielą – chcemy się poznać, spróbować zrozumieć swoje sposoby „czytania rzeczywistości”.

List Kardynała Kazimierza Nycza – Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Tegoroczna edycja „Dziedzińca Dialogu” oddaje właściwą Polsce specyfikę. Wojna kulturowa spowija polską rzeczywistość, a przed liderami opinii publicznej jeszcze wiele pracy na drodze do opanowania kultury spotkania. Warszawa w swojej różnorodności jest naturalnym miejscem dialogu. To nie przypadek, że akurat stolica Polski będzie dziedzińcem, na którym omówione zostaną najbardziej drażliwe tematy polskiej debaty publicznej – począwszy od świeckości instytucji publicznych, poprzez zagadnienia bioetyczne, a skończywszy na powołaniu artysty we współczesnej kulturze. Przeszłość i przyszłość Warszawy jest nierozerwalnie związana z dialogiem. W murach tego miasta mieszkali wyznawcy różnych religii oraz reprezentacji wielu kultur. Warszawa widziała wiele wojen i krwi, ale doświadczyła również pokoju i przyjaźni. Bez współistnienia, bez dialogu w prawdzie i odwadze nie byłoby tego miasta.

W trakcie trzech głównych debat (7 i 8 października 2015 r.) oraz kilkudziesięciu wydarzeń towarzyszących spotkają się najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki. W polskiej debacie publicznej znajduje się jeszcze wiele zagadnień, które wymagają przemyślenia. „Dziedziniec Dialogu” wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed naszym społeczeństwem. W trakcie pierwszych dni października naukowcy usiądą razem, aby rozmawiać o swojej roli w nauce. Kim oni są? Bogami czy tylko ludźmi? Reprezentanci kultury o różnych światopoglądach spotkają się w Muzeum Narodowym. Czy będą umieli tworzyć wspólną kulturę? Ostatniego dnia ludzie wierzący i niewierzący spotkają się w gmachu polskiego Parlamentu. Czy będą w stanie budować jedno państwo? Dialog w Polsce potrzebuje odpowiedzi na powyższe pytania. Tylko w prawdzie można budować wspólnotę. W prawdzie o sobie samym oraz w prawdzie o drugim człowieku. Najlepszym przewodnikiem przez meandry polskiego dialogu był i w dalszym ciągu pozostaje Jan Paweł II. Papież przed laty mówił: „odmienność, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać – dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku – źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia”.

 


PARTNER STRATEGICZNY DZIEDZIŃCA DIALOGU 2015

ZNAK_NBP_RGB_pole_ochronne

SPONSORZY DZIEDZIŃCA DIALOGU 2015

logo sponsorow

Już wkrótce...

 • Najbliższa Debata

  05.10.2015 17:00

  "Moralny kapitalizm?"

  Nowością tegorocznej edycji Dziedzińca Dialogu są debaty ekonomiczne zorganizowane wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim.

 • Najbliższa Debata

  07.10.2015 12:00

  "Bogowie…? Naukowcy wobec wyzwań bioetyki"

  Dziś granicę między wiarą a niewiarą coraz częściej testuje się w laboratoriach biologicznych. To właśnie w nich, na całym świecie nieustannie przesuwamy granice tego, co możliwe. Czy naukowcy zapragnęli dziś zająć pozycję, którą zajmuje Bóg-Stwórca?

 • Najbliższa Debata

  07.10.2015 18:00

  "Czy artysta ma swojego Pana? Granice wolności w sztuce."

  Jakie są granice wolności artystycznej? Absolut? Bluźnierstwo? A może w ogóle nie ma granic? Sztuka jest polem eksperymentalnym przyszłości. Pozwala nam zobaczyć pierwsze symptomy zmiany społecznej. To, co kiedyś istniało tylko w przestrzeni galerii, dziś jest kulturą masową, naszą kulturą. Czy sztuka przestaje być dla sztuki, a staje się sztuką dla wartości? Czy wolność artystyczna odnajduje swoją granicę w odpowiedzialności?

 • Najbliższa Debata

  08.10.2015 12:00

  "Państwo wyznaniowe, państwo antywyznaniowe... Wierzący w państwie świeckim"

  Jakie są granice świeckiego państwa i autonomii wspólnot religijnych? To pytanie staje się szczególnie ważne w obliczu tego, co wydaje się nowym zderzeniem cywilizacji. Czy postulat świeckiego państwa oznacza izolację wspólnot religijnych w niektórych obszarach życia publicznego? Czy wspólnoty takie mogą uczestniczyć w procesie stanowienia prawa? Czy mogą liczyć na finansowe wspieranie ich działalności przez państwo? Jaki powinien być stosunek świeckich instytucji państwowych do religijnych tradycji i przekonań społeczeństw? Pytania te określają pole ważnego obecnie społecznego sporu.

Dziedziniec Dialogu Bądź w centrum JP2

BLOGJP2.PL